Aldosteron

Medycyna » Aldosteron

Aldosteron wpływa na resorpcję w kanalikach dystalnych nerek, wprawdzie niewielkiej, ale mającej duże znaczenie frakcji przesączonego przez kłębki sodu. Wzrost stężenia sodu w płynie zewnątrzkomórkowym jest równoznaczny ze wzrostem jego osmolałności. Wzrost osmolalności osocza przepływającego przez podwzgórze jest z kolei bodźcem do wydzielania hormonu antydiuretycznego.