BADANIE DZIECKA

Medycyna » BADANIE DZIECKA

Badanie dziecka odbywa się w pewnej rutynowej kolejności. Rozpoczynają je wywiady, a po ich zebraniu następuje właściwe badanie — najpierw ogólne, potem poszczególnych narządów i układów. W tym rozdziale będą omówione tylko dwie pierwsze pozycje. Badanie natomiast narządów i układów będzie uwzględnione w odnośnych rozdziałach.