Badanie dziecka

Medycyna » Badanie dziecka

Badanie dziecka powinno się odbywać w atmosferze przyjaźni, zaufania i maksymalnego współdziałania ze strony dziecka. Postępowanie lekarza powinna cechować łagodność. Pogoda lekarza, niebrutalizowanie, przyjazny uśmiech, przyjacielska rozmowa, czasami żart, zaapelowanie do ambicji dziecka, odłożenie przykrych procedur na koniec badania — wszystko to bardzo pomaga lekarzowi do dobrego zbadania dziecka. Ideałem jest takie badanie, które dziecko traktuje jako zabawę. Małe dzieci mogą być badane na kolanach matki.

Rozbieranie dzieci małych i przedszkolnych nie powinno być brutalne. U starszych dziewczynek, czasami i u chłopców, należy się liczyć z ich wstydliwością. Lekarz powinien to uszanować. Oglądanie gardła, które jest najbardziej przykrym momentem badania, powinno się odbywać na końcu, przy czym starsze dzieci należy do tego badania psychicznie przygotować.