BADANIE OGÓLNE

Medycyna » BADANIE OGÓLNE

Badanie ogólne dziecka rozpoczyna się od pierwszego zetknięcia się z nim. Od tego momentu lekarz obserwuje dziecko i stara się ocenić jego wygląd, zachowanie, reakcje na bodźce zewnętrzne, przejawy inteligencji, rzucające się w oczy objawy, a co najgłówniejsze — zdać sobie sprawę z ciężkości stanu dziecka. Aby takie obserwowanie dziecka było możliwe, lekarz stara się nie drażnić dziecka i dać mu możność oswojenia się w nowym środowisku.