BILANS PŁYNÓW USTROJOWYCH

Medycyna » BILANS PŁYNÓW USTROJOWYCH

Woda w ustroju pochodzi z dwu źródeł: wody spożytej w przyjętych płynach i pokarmach oraz wody powstającej przy przemianie materii. Wydalanie wody z ustroju odbywa się przez przewód pokarmowy, nerki, płuca i skórę. W warunkach prawidłowych straty wody przez przewód pokarmowy są nieznaczne, natomiast nadmierna utrata płynów przez przewód pokarmowy w stanach biegunkowych i na skutek wymiotów jest najczęstszą przyczyną odwodnienia u dzieci.

Zdrowe nerki reagują zmniejszeniem wydalania moczu na niedobór wody w ustroju. Jednakże straty wody z moczem w diurezie osmotycznej, moczówce prostej i chorobach nerek mogą być przyczyną odwodnienia.

Utrata wody przez skórę i płuca wzrasta przy wysokiej temperaturze otoczenia i w gorączce. Wspomniano już, że zapotrzebowanie wodne jest u niemowląt znacznie większe niż u osobników dorosłych i że szybsza znacznie jest w pierwszym roku życia przemiana wody w ustroju. Zapotrzebowanie wodne w pierwszym roku życia wynosi 200—100 ml/kg wagi (przeciętnie 150 ml/kg wagi), u dziecka 10- -letniego — 70—85 ml/kg wagi.

Zdrowe niemowlęta wydalają w ciągu doby 200—500 ml wody z moczem, 25—40 ml z kałem i 75—300 ml przez skórę i płuca. U dzieci starszych wartości te wynoszą odpowiednio: 500—800 ml, 40—100 ml, 300—600 ml.