Ciepłota ciała

Medycyna » Ciepłota ciała

Z innych objawów, które lekarz powinien skontrolować przed przystąpieniem do badania narządów, jest ciepłota ciała. Chodzi tu o ciepłotę ciała wewnętrzną, względnie najbardziej do niej zbliżoną. Za taką należy uważać mierzoną w odbytnicy dziecka.

Przy wykonywaniu pomiaru ciepłoty w odbytnicy należy przestrzegać następujących wytycznych. Dziecko układamy na boku z podkurczonymi nóżkami. Termometr przed wprowadzeniem do odbytnicy należy strząsnąć i dobrze natłuścić. W zależności od wieku dziecka wprowadzamy termometr do odbytnicy na głębokość 4 — 6 cm. W czasie pomiaru dziecko musi być zupełnie spokojne i nieruchome, a mierzący temperaturę przez cały czas pilnuje prawidłowego położenia termometru. Temperaturę odczytuje się po 3 minutach, gdy słupek rtęci przestaje się podnosić. Po wyjęciu termometru należy go oczyścić, obmyć, prze- dezynfekować alkoholem i trzymać na sucho. W zasadzie każde dziecko powinno mieć swój termometr.

Przed każdym mierzeniem ciepłoty ciała dziecko przez pół godzinny powinno być spokojne. Pomiary ciepłoty ciała w pachwinie są niezupełnie miarodajne. U dzieci dobrze odżywionych tak mierzona temperatura nie różni się od ustalanej w odbytnicy, a u dzieci wyniszczonych zachowuje się, jak ciepłota ciała pod pachą.