Częstość tętna

Medycyna » Częstość tętna

Częstość tętna jest najwyższa u noworodka i obniża się wraz z wiekiem dziecka. Natomiast ciśnienie krwi jest najniższe u noworodka i systematycznie wzrasta z wiekiem. Narastanie ciśnienia skurczowego krwi zależy między innymi od wzrostu oporu obwodowego i stałego zmniejszania się elastyczności tętnic z wiekiem.