Domy małego dziecka

Medycyna » Domy małego dziecka

Domy małego dziecka są przeznaczone dla dzieci od urodzenia do lat trzech, które są trwale lub przejściowo pozbawione rodziny, a więc: osieroconych, opuszczonych, ze środowisk, w których panuje alkoholizm, gruźlica, choroby psychiczne, dla dzieci kierowanych decyzją sądów opiekuńczych, jak również dla dzieci matek, jedynych opiekunek, które zostały hospitalizowane. Dom małego dziecka zastępuje mu rodzinę pod względem wychowawczym oraz roztacza opiekę nad jego zdrowiem.

Domy małego dziecka w pewnych okolicznościach, np. gdy kobieta znajduje się w specjalnie trudnych życiowych warunkach, przyjmują również i ciężarne. Czas, przez który kobieta ma prawo korzystać z opieki domu małego dziecka, może trwać do 5 miesięcy, w tym przez dwa miesiące ciąży. W wyjątkowych wypadkach czas pobytu matki w domu małego dziecka może być przedłużony.

Wszystkie placówki roztaczające opiekę zdrowotną nad dzieckiem są terenem szerzenia oświaty sanitarnej. Powinny to czynić wszystkimi dostępnymi im środkami: żywym słowem, plakatami, ulotkami, broszurami, nie zapominając, że w szerzeniu kultury sanitarnej największą rolę spełnia dobry przykład. Na marginesie wyżej przytoczonych danych o organizacji ochrony dziecka należy stwierdzić, że sieć organizacyjna opieki zdrowotnej nad dzieckiem jest w zasadzie budowana prawidłowo i celowo, jednakże dziś nie jest ona jeszcze w stanie zagwarantować powszechności usług, zwłaszcza na wsi.