Doświadczalny niedobór potasu

Medycyna » Doświadczalny niedobór potasu

Niedobór niewielkiego stopnia, do 300 mEq lub mniej niż 10% całkowitego potasu w ustroju, nie wywołuje objawów chorobowych. Zmniejsza się wydalanie potasu z moczem do wartości poniżej 10 mEq/dobę. Utrata 10—30% potasu ustrojowego prowadzi do osłabienia siły mięśniowej, apatii, braku łaknienia. Może wystąpić tężyczka i obrzęki. W niedoborze większym niż 30%: występuje apatia, złe samopoczucie, niezdolność zagęszczania moczu, obniżenie kwaśności treści żołądkowej, zmniejszenie siły mięśni szkieletowych i wiotkość mięśni gładkich jelit. Zmniejsza się zawartość potasu, a zwiększa zawartość sodu w komórkach. W płynie zewnątrzkomórkowym stwierdza się obniżenie stężenia potasu, wzrost zasobu zasad i pH przy jednoczesnym obniżeniu pH płynu wewnątrzkomórkowego. Występują zmiany histologiczne w mięśniu sercowym i komórkach kanalików nerkowych.