Druga katedra pediatryczna na dawnych ziemiach polskich

Medycyna » Druga katedra pediatryczna na dawnych ziemiach polskich

Druga katedra pediatryczna na dawnych ziemiach polskich powstała we Lwowie. Kierownictwo jej objął w 1904 r. prof. Jan Raczyński. Jan Raczyński urodził się w 1865 r., zmarł w 1918 r. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich otrzymał w Krakowie w 1889 r., veniam legendi w 1896, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1902. Pediatrii uczył się Raczyński głównie w klinice prof. Jakubowskiego. We Lwowie klinika pediatryczna mieściła się początkowo w szpitalu Św. Zofii, w której Raczyński został dyrektorem i prymariuszem oddziałów wewnętrznego i zakaźnego. W 1909 r. klinikę przeniesiono do nowego budynku.