Druga katedra pediatryczna na dawnych ziemiach polskich

Medycyna » Druga katedra pediatryczna na dawnych ziemiach polskich

Bank Głosów
studiopraga.pl
Studio projektowe na Warszawskiej Pradze.
Kompleksowa produkcja dźwięku.
Druga katedra pediatryczna na dawnych ziemiach polskich powstała we Lwowie. Kierownictwo jej objął w 1904 r. prof. Jan Raczyński. Jan Raczyński urodził się w 1865 r., zmarł w 1918 r. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich otrzymał w Krakowie w 1889 r., veniam legendi w 1896, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1902. Pediatrii uczył się Raczyński głównie w klinice prof. Jakubowskiego. We Lwowie klinika pediatryczna mieściła się początkowo w szpitalu Św. Zofii, w której Raczyński został dyrektorem i prymariuszem oddziałów wewnętrznego i zakaźnego. W 1909 r. klinikę przeniesiono do nowego budynku.