Duszność

Medycyna » Duszność

Duszność oznacza dysfunkcję narządu oddechowego, uzewnętrzniającą się za-burzonym rytmem oddychania. Noworodek i niemowlę, w pierwszych miesiącach życia oddycha około 40 razy na minutę. Pod koniec pierwszego roku liczba oddechów wynosi 25 na minutę, około 5 roku — 20, a około 10 roku — 18. W pierwszym roku życia występuje brzuszny tor oddychania, a klatka piersiowa jest prawie nieruchoma. Piersiowy tor oddychania ustala się u dziecka dopiero wtedy, gdy zaczyna ono chodzić. Dziecko oddycha nosem. Prawidłowy oddech jest prawie niesłyszalny.