Dwuwęglan sodowy

Medycyna » Dwuwęglan sodowy

Dwuwęglan sodowy stosuje się pozajelitowo tylko w bardzo ciężkiej kwasicy lub kiedy podawanie mleczanu sodowego jest niemożliwe ze względu na uszkodzenie wątroby lub jej niedojrzałość u najmłodszych niemowląt. Podaje się go na ogół w 3,75% roztworze. Jest to roztwór hipertoniczny. Roztwór izotoniczny jest 1,4%. Potrzebną ilość podaje się na podstawie wyliczenia, że 0,058 g/kg wagi dwuwęglanu sodowego podwyższa zasób zasad o 1 mEq/l (0,026 g/kg o 1 V%). 1 g dwuwęglanu sodowego/kg wagi powoduje więc wzrost zasobu zasad osocza o 17 mEq/l czyli o 38 V%.

TH AM (trójhydroksymetyloaminometan) — organiczny związek buforowy stosowany w kwasicy. Roztwór aminokwasów (amigen) stosuje się najczęściej jako roztwór 5%. Nie stosuje się go w celu wyrównywania zaburzeń elektrolitowo- -wodnych, ale w celach odżywczych. Osocze podaje się dożylnie w ilości 20—30 ml/kg wagi. Umożliwia ono zatrzymanie płynów w sieci naczyniowej i ma szczególne zastosowanie w stanach dyshydratacji i hipoalbuminemii, kiedy odwodnieniu towarzyszą zmniejszenie objętości krwi krążącej i obrzęki.

Krew podaje się w tej samej ilości co osocze, zwłaszcza jeśli współistnieje niedokrwistość. Albuminy stosuje się w roztworze 5 i 25%. Roztwór 5% ma takie samo zastosowanie jak osocze, bezsolny 25% roztwór albumin stosuje się w leczeniu stanów obrzękowych.