Franciszek Groer

Medycyna » Franciszek Groer

Prof. Groer objął kierownictwo katedry pediatrycznej we Lwowie po sławnej pamięci Janie Raczyńskim. Urodził się w 1887 r., zmarł w 1965. Dyplom lekarski z odznaczeniem otrzymał w 1911 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, uaniam legendi w 1918 r. w Wiedniu, tytuł prof. nadzwyczajnego w 1919 r. W okresie 1913— 1919 był uczniem prof. Pirqueta w Wiedniu. Katedrą pediatryczną we Lwowie kierował w latach 1919—1939. Tu zorganizował bardzo aktywny ośrodek naukowo-badawczy, uczył, prowadził swoje prace badawcze. Osiągnięcia naukowe prof. Groera dotyczą immunologii, dietetologii, alergii, gruźlicy, organizacji opieki zdrowotnej nad dzieckiem. Były to osiągnięcia dużej miary. One uczyniły Go znanym w całym świecie pediatrycznym. Groer był doskonałym nauczycielem i współtwórcą lwowskiej szkoły pediatrycznej. Należy dodać, że w latach 1951—1961 prof. Groer był kierownikiem Instytutu Matki i Dziecka, powołanego do życia w roku 1948. 

Druga wojna światowa zahamowała życie całego narodu, a z nim działalność pediatrów polskich. Po wojnie następuje w Polsce szybki rozkwit pediatrii. Liczba katedr w roku 1966 wynosiła 25, liczba pediatrów osiągnęła liczbę niemal 4000. Twórczość zaś pediatryczno-naukowa jest o wiele intensywniejsza niż w okresie przedwojennym. Prestiż pediatrów w kraju wzrósł znacznie. Rozrosła się pediatria społeczna. Istniejące katedry pediatryczne prowadzą -wychowankowie przedwojennych ośrodków pediatrycznych naukowo-badawczych lub ich uczniowie. Tych kilka danych ilustrujących stan pediatrii polskiej w okresie po drugiej wojnie światowej musi na razie Czytelnikowi wystarczyć. Powojenny okres historii pediatrii polskiej jest jeszcze tak świeży, że gruntowniejsze opracowanie historiograficzne tego okresu byłoby przedwczesne.