Hiperkaliemia

Medycyna » Hiperkaliemia

Do hiperkaliemii dochodzi, jeżeli wydalanie potasu z moczem jest obniżone na skutek szybkiego uwalniania potasu z komórek oraz przy nadmiernej podaży, zwłaszcza pozajelitowej. Zmniejszone wydalanie potasu przez nerki ma miejsce w skąpomoczu spowodowanym zarówno chorobami nerek, jak i odwodnieniem, zapaścią oraz w- niewydolności kory nadnerczy. Nadmierne uwalnianie potasu z komórek występuje w stanach wzmożonego katabolizmu. 

Klinicznie przy poziomie potasu w osoczu 7 mEq/i stwierdza się rzadkoskurcz, niemiarowość akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi, bladość, niekiedy osłabienie mięśniowe i porażenie wstępujące. Przy poziomie potasu w osoczu powyżej 10 mEq/l serce zatrzymuje się w rozkurczu. W obrazie elektrokardiograficzny m stwierdza się wysoką falę T, szeroki załamek QRS, wydłużenie odcinka PR.

Leczniczo należy podawać dietę nie zawierającą potasu, (cukrowo-tłuszczo- wą), zwalczać zakażenia, przez co zmniejsza się katabolizm tkanek, podawać hormony o działaniu anabolizującym (testosteron, insulina). Przejście potasu z płynu zewnątrzkomórkowego do komórek może być spowodowane przez podanie glukozy i insuliny oraz wyrównanie kwasicy. Hiperkaliemia spowodowana odwodnieniem ustępuje po dostarczeniu odpowiedniej ilości płynu. W chorobie

Addisona można zwiększyć wydalanie potasu przez nerki przez podanie DOCA. W ostrej hiperkaliemii spowodowanej niewydolnością nerek stosuje się żywice wymienne oraz dializę otrzewnową i pozaustrojową (sztuczna nerka). Zmniejszenie stężenia potasu w osoczu osiąga się przez dożylne podanie dwuwęglanu lub mleczanu sodowego. Wpływowi hiperkaliemii na mięsień sercowy przeciw- . działa się infuzją wapnia.