HISTORIA PEDIATRII POLSKIEJ W XIX I NA PRZEŁOMIE XX WIEKU

Medycyna » HISTORIA PEDIATRII POLSKIEJ W XIX I NA PRZEŁOMIE XX WIEKU

Wiek XIX dla historii pediatrii w ogóle -— a polskiej w szczególności — to wiek przełomowy. Jest to wiek powstających szpitali i klinik dziecięcych, a równocześnie wiek narodzin pediatrii jako odrębnej dyscypliny. Najznakomitszym przedstawicielem tego okresu jest Jędrzej Śniadecki. Urodził się w 1768 r., zmarł w 1838. W latach 1786—1791 studiuje w Szkole Lekarskiej Głównej Koronnej w Krakowie, którą kończy z odznaczeniem. Następnie kontynuuje studia w Wiedniu i Pawii, w której w 1793 r. otrzymuje stopień doktora medycyny i filozofii. Pawia była siedzibą sławnego uniwersytetu, w którym w owych czasach wykładali tej miary uczeni, jak: Volta, Galvani, Spalłan- zani, Scarpa, Moscati, Jan Piotr Frank. Z Pawii Śniadecki wyjeżdża do Edynburga i tu kształci się dalej przez dwa lata, głównie w medycynie klinicznej i chemii i znów pod kierunkiem całego szeregu znakomitości. Potem przez