Hormon antydiuretyczny

Medycyna » Hormon antydiuretyczny

Hormon antydiuretyczny wytwarza się najprawdopodobniej w jądrach nad- wzrokowych podwzgórza i przez tractus supraoptico-liypophysialis dostaje się do tylnego płata przysadki, skąd przechodzi do krwi. Hormon antydiuretyczny zwiększa resorpcję wody w dystalnej części nefronu na drodze zwiększenia jego przepuszczalności. W ten sposób woda zostaje zatrzymana w ustroju, zwiększając z powrotem objętość płynu zewnątrzkomórkowego. Hormon antydiuretyczny może się wydzielać również pod bezpośrednim wpływem zmniejszenia objętości krwi krążącej. Jest to jednak działanie mniej stałe.