Ilość całkowitej wody ustroju

Medycyna » Ilość całkowitej wody ustroju

Ilość całkowitej wody ustroju oznacza się na podstawie rozcieńczenia substancji rozprzestrzeniającej się jednakowo we wszystkich płynach ustrojowych. Do substancji takich należą: antypiryna, deuterium i tritium. Objętość płynu zewnątrzkomórkowego może być mierzona za pomocą wielu substancji, jak: chlorki, cukroza, inulina, mannitol, tiosiarczan.