Ilość krwi krążącej

Medycyna » Ilość krwi krążącej

Ilość krwi krążącej oblicza się orientacyjnie na około 10% wagi ciała w wieku niemowlęcym, w następnych okresach życia stanowi ona 8—9®/o, a u dorosłego 7—8% wagi ciała. Wraz z rozwojem serca i układu krążenia zmienia się u dzieci zapis elektro-kardiograficzny. Do wieku pokwitania krzywa ekg systematycznie upodabnia się do stwierdzonej u dorosłych.