Jan Raczyński

Medycyna » Jan Raczyński

Jan Raczyński wsławił się najbardziej tym, że pierwszy doświadczalnie wskazał wpływ promieni słonecznych na gospodarkę fosforowo-wapniową ustroju i ich rolę w zapobieganiu krzywicy. Było to jedno z wielkich odkryć w medycynie, aczkolwiek niedostatecznie doceniane przez współczesnych.

Profesor Jan Raczyński wraz ze swoim następcą profesorem Franciszkiem Groerem był twórcą lwowskiej szkoły pediatrycznej, z której wyszli później kie- równicy różnych katedr pediatrycznych w Polsce: Chwalibogowski, Halikowski, Raszek, Redlich. Trzecim miastem, w którym tworzyła się historia pediatrii na przełomie XX stulecia, była Warszawa. Miała ona dwa ośrodki pediatryczno-naukowe. Jeden starszy — Dom Wychowawczy im. ks. B o d u e n a i drugi późniejszy — Szpital dla dzieci im. Karola i Marii.

Dom Wychowawczy stał się placówką naukową pod zarządem Ludwika Andersa. Sporo lekarzy uczyło się tu pediatrii od podstaw, część zaś pracowała po zdobyciu specjalności pediatrycznej w innych ośrodkach. Niektórzy później zajęli w powstających iristytucjach pediatrycznych eksponowane stanowiska.