Kliniczny niedobór potasu

Medycyna » Kliniczny niedobór potasu

Do niedoboru potasu dochodzi na skutek ograniczenia podaży lub zwiększonego wydalania. Zwiększone wydalanie może zachodzić przez przewód pokarmowy i z moczem. Do strat potasu przez przewód pokarmowy dochodzi w przebiegu biegunek, wymiotów, po stosowaniu środków przeczyszczających. Straty drogą nerkową występują przy nadmiernej podaży sodu, w kwasicy, nadmiernym katabolizmie białek, pod wpływem hormonów kory nadnerczy zarówno endogennych (aldosteronizm, zespół Cushinga), jak i podawanych z zewnątrz, przy stosowaniu środków moczopędnych, w chorobach nerek takich, jak: odmiedniczkowe zapalenie, nerek, kwasica kanalikowa, w chorobach nerek przebiegających z wtórnym hiperaldosteronizmem (zespół nerczycowy), w diuretycznej fazie ostrej niewydolności nerek i innych.

Obraz kliniczny i leczenie. W postaci lekkiej występuje osłabienie, zmniejszenie siły mięśni, niekiedy dochodzi do porażeń wiotkich. U pacjentów otrzymujących preparaty naparstnicy i tiazydowe środki moczopędne może pod wpływem hipokaliemii dojść do częstoskurczu napadowego z blokiem przedsionkowo- -komorowym. Lekkie postaci niedoboru potasu najlepiej leczyć podając pożywienie zawierające dostateczną ilość potasu (ziemniaki, marchew, pomidory, mięso). W postaci ciężkiej rozróżnia się postać ostrą i przewlekłą. Postać ostra występuje najczęściej na skutek biegunki, przewlekła — często na skutek strat nerkowych.

Klinicznie stwierdza się osłabienie mięśniowe, porażenia wiotkie, wzdęcie brzucha, wzmożone pragnienie, wielomocz, ograniczenie zdolności zagęszczania moczu. Poziom potasu w osoczu jest na ogół niższy niż 3,5 mEq/l, a nawet niż 3 mEq/l, zasób zasad jest podwyższony powyżej 31 mEq/l, poziom chloru — obniżony. W obrazie elektrokardiograficznym stwierdza się obniżenie załamka ST, wydłużenie załamka OT, wyraźną falę U, spłaszczenie lub odwrócenie fali T. Leczenie polega na podawaniu soli potasu drogą doustną lub — jeśli to niemożliwe — pozajelitowo. Szczegóły podano przy omawianiu płynów nawadniających zawierających potas.