Kwasica

Medycyna » Kwasica

Alkaloza oddechowa występuje na skutek hiperwentylacji w chorobach centralnego układu nerwowego, w zatruciu salicylanami, w gorączce, przy wysokiej temperaturze otoczenia, w krztuścu. Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdza się podwyższenie wartości pH krwi, spadek ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla krwi tętniczej i zasobu zasad osocza.