KWASICA METABOLICZNA

Medycyna » KWASICA METABOLICZNA

Kwasica metaboliczna powstaje bądź na skutek zwiększonej produkcji jonów wodorowych w ustroju (kwasica cukrzycowa, zwiększony katabolizm), bądź na skutek zmniejszonego wydalania jonów wodorowych przez nerki (ograniczenie przesączania kłębkowego w stanach odwodnienia i chorobach nerek, kwasica kanalikowa polegająca na ograniczeniu zdolności wydzielania jonów wodorowych wbrew gradientowi stężeń, upośledzone wydalanie amoniaku w przewlekłej niewydolności nerek zależne od zmniejszonej liczby czynnych nefronów), bądź też na skutek ucieczki dwuwęglanów (stany biegunkowe).

W kwasicy metabolicznej dochodzi na ogół do obniżenia pH krwi pomimo procesów kompensacyjnych, takich jak: hiperwentylacja (oddech kwasiczy), wiązanie jonów wodorowych przez układy buforowe (stąd obniżenie zasobu zasad).