KWASICA ODDECHOWA

Medycyna » KWASICA ODDECHOWA

Kwasica oddechowa jest najczęściej skutkiem ograniczenia powierzchni oddechowej (rozedma, mukowiscydoza), upośledzonej drożności dróg oddechowych (przewlekłe zapalenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa, ciało obce, niedrożność krtani), upośledzenia czynności oddechowej na Skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego (uraz, zapalenie, drgawki, zatrucia). Wszystkie te przyczyny prowadzą do zatrzymania w ustroju potencjalnego jonu wodorowego, jakim jest dwutlenek węgla.

Określenie rodzaju kwasicy musi się opierać na zbadaniu co najmniej dwóch .składników równania Hendersona-Hasselbacna: W kwasicy metabolicznej zarówno ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, jak i wartości zasobu zasad są obniżone. W kwasicy metabolicznej pH moczu jest niskie, a zawartość jonów amonowych w moczu — wysoka. Wyjątek stanowi kwasica metaboliczna pochodzenia nerkowego, w której pH moczu może być stosunkowo wysokie (kwasica kanalikowa), a wydalanie jonów amonowych —- małe (przewlekła niewydolność nerek).