Ludwik Anders

Medycyna » Ludwik Anders

Ludwik Anders zaczął pracować w Domu Wychowawczym im. ks. Boduena w 1885 r., a w 1905 został jego zarządzającym. Zasługi Andersa w historii pediatrii polskiej, mimo że posiadał dużą wiedzę, są raczej charakteru organizacyjnego. Był on współzałożycielem i współredaktorem Przeglądu Pediatrycznego (rok założenia 1908) oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i jego pierwszym przewodniczącym.

Z pracowników naukowych Domu Wychowawczego im. ks. Boduena zasługuje na specjalne wyróżnienie Stanisław Kamieński. Była to jednostka wybitna, przerastająca współczesnych swoimi poglądami i ideami.