Mechanizm hormonalny

Medycyna » Mechanizm hormonalny

Mechanizm hormonalny nie jest jedynym mechanizmem regulującym wydalanie sodu przez nerki. Duże znaczenie odgrywają nerkowe czynniki hemodynamiczne. W kanalikach proksymalnych ulega resorpcji stała frakcja przesączonego w kłębkach sodu (4/s—7/s). Jeżeli więc filtracja kłębkową wzrasta, wzrasta również bezwzględna ilość sodu resorbowanego w kanaliku proksymalnym. Jeżeli filtracja kłębkowa obniża się, obniża się również bezwzględna ilość resorbowanego w kanaliku proksymalnym sodu. Większe znaczenie ma jednak to, że wzrost przesączania kłębkowego powoduje dostarczenie większej ilości sodu do dystalnej części nefronu, a obniżenie przesączania — mniejszej ilości sodu.