Niedobór potasu

Medycyna » Niedobór potasu

Nie zawsze istnieje ścisła równoległość między stężeniem potasu w osoczu a ogólną ilością potasu w ustroju. I chociaż prawidłowe stężenie potasu w osoczu nie wyklucza jego niedoboru, to na ogół jednak można przyjąć, że hipokaliemia świadczy nie tylko o niskim poziomie potasu w płynie zewnątrzkomórkowym, lecz także o obniżeniu stężenia potasu wewnątrzkomórkowego, a więc o deficycie potasu w ustroju. Ringer w 1833 r. wykazał, że serce żaby zanurzone w roztworze o niskim stężeniu potasu zatrzymuje się w skurczu.