Niewydolność narządu krążenia

Medycyna » Niewydolność narządu krążenia

Niewydolność narządu krążenia znajduje swój wyraz między innymi w zachowaniu się tętna. Wobec tego kontrola tętna wchodzi w skład badania ogólnego.