Objętość osocza

Medycyna » Objętość osocza

Objętość osocza oznacza się za pomocą błękitu Evansa lub albumin znakowanych jodem 131. Objętości płynu wewnątrzkomórkowego nie oznacza się bezpośrednio, ale oblicza się ją z różnicy między wodą całkowitą a objętością płynu zewnątrzkomórkowego. Dzięki wymienionym metodom stwierdzono, że płyn zewnątrzkomórkowy stanowi u osobnika dorosłego około 20,5% (z tego 4,5% osocze), a płyn wewnątrzkomórkowy 30—40% wagi ciała (ryc. 21). 

Jak już wspomniano, objętość płynu zewnątrzkomórkowego w stosunku do wagi ciała jest w wieku niemowlęcym większa niż w życiu późniejszym. Wynosi ona nie 20%, jak to ma miejsce u osobników dorosłych, ale 25—30% wagi ciała. Ten wysoki procent wody pozakomórkowej w 1 roku życia zależy od przewagi w tym okresie tkanek zawierających dużo płynu zewnątrzkomórkowego (skóra, tkanka łączna) nad tkankami bogatymi w płyn wewnątrzkomórkowy (mięśnie).