Odchylenia od prawidłowości oddechu

Medycyna » Odchylenia od prawidłowości oddechu

Odchylenia od prawidłowości oddechu mogą dotyczyć jego częstości, głębokości i nasilenia (utrudnienia). O duszności, a tym samym o nieprawidłowym oddechu, będzie mowa obszerniej w innym rozdziale. Tu o tym tylko kilka słów.

Każde znaczniejsze zaburzenie rytmu oddychania, niezależnie od tego, czy to będzie duże przyśpieszenie, zwolnienie, pogłębienie, spłycenie, utrudnienie, czy jakaś inna niemiarowość (oddech Cheyne-Stokesa, Biota) znamionuje ciężki stan dziecka.