OKRES NIEMOWLĘCY

Medycyna » OKRES NIEMOWLĘCY

Zmiany w psychice dziecka dokonują się w wieku niemowlęcym tak szybko, że przy ich rozpatrywaniu trzeba posługiwać się dość krótkimi etapami. Z tego względu podajemy opisy zmian rozwojowych pojawiających się w poszczególnych kwartałach wieku niemowlęcego. I kwartał życia dziecka (po okresie noworodkowym) cechuje się głównie rozwojem ruchów: w 2 miesiącu życia niemowlę leżąc na brzuchu zaczyna unosić głowę, a w 3 — trzyma ją chwilę w tej pozycji. W tym też okresie już wodzi wzrokiem za pokazywanym przedmiotem, zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku, odpowiada uśmiechem i żywo się porusza, gdy dorosły do niego mówi, zaczyna wydawać pierwsze artykułowane dźwięki o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym (I etap gaworzenia).

II kwartał życia dziecka to dalszy rozwój ruchowy: około 5 miesiąca życia niemowlę, leżąc na brzuchu, unosi głowę wraz z górną częścią tułowia, opierając się przy tym na dłoniach, przewraca się z pleców na brzuszek, a trzymane za rączki unosi się do pozycji siedzącej. Około 6 miesiąca życia chwyta już podawane przedmioty pod kontrolą wzroku przy użyciu czterech palców dłoni, bez odstawienia kciuka („małpi chwyt"). W tym też okresie niemowlę-wymawia samogłoski: a, o oraz spółgłoski: m, b, p, w. Jest to II etap gaworzenia, który w początkowej swej fazie nie opiera się na naśladowaniu dorosłych, o czym świadczy fakt, że gaworzą nawet dzieci głuche. Jednocześnie niemowlę zaczyna odróżniać osoby bliskie od obcych, reaguje na intonację głosu matki oraz na łagodny lub zagniewany wyraz jej twarzy.

III kwartał życia dziecka. Ruchy i sprawność ruchowa doskonalą się coraz bardziej. Około 8 miesiąca życia dziecko zaczyna siadać i pełzać samodzielnie. Około 9—10 miesiąca życia wstaje samo na nóżki i stoi z pomocą dorosłego lub w oparciu o poręcz łóżeczka, zaczyna też chodzić trzymane za rączki. Ruchy chwytania rozwijają się coraz lepiej