Transport zmarłych na całym świecie z firmą www.OPUS.waw.pl. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.

OKRES NOWORODKOWY

Medycyna » OKRES NOWORODKOWY

Czas trwania okresu noworodkowego określany jest różnie. Zgodnie z normami medycznymi okres ten przeważnie obejmuje pierwsze 14 dni życia dziecka po porodzie. Natomiast zdaniem psychologów zmiany zachodzące w funkcjonowaniu kory mózgowej dziecka w pierwszych 4 tygodniach życia oraz fakty z zakresu przystosowania ustroju do środowiska pozamacicznego przemawiają za tym, by pierwsze 4 tygodnie życia dziecka wyodrębnić jako okres noworodkowy.