Okres przedszkolny

Medycyna » Okres przedszkolny

Okres przedszkolny (3—6 lat) charakteryzuje się przewagą wzrostu linijnego nad przyrostem wagi, przy czym najszybciej rosną tułów i kończyny, czaszka natomiast rośnie minimalnie. Stopniowo zanika tkanka tłuszczowa, dziecko staje się smuklejsze. W okresie tym wyraźnie nasila się występowanie chorób zakaźnych.