OKRES PRZEDSZKOLNY (3 — 6 LAT)

Medycyna » OKRES PRZEDSZKOLNY (3 — 6 LAT)

W tym okresie doskonali się nadal sprawność ruchowa dziecka. Biega ono coraz lepiej, potrafi skakać na jednej nóżce, wspina się na pagórki. Samodzielnie rozbiera się, sznuruje buciki, myje się nie mocząc ubrania, samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne, je łyżką nie oblewając się, a po 5 roku życia zaczyna używać widelca. W działalności dziecka dominuje zabawa tematyczna (dziecko przyjmuje na siebie określone role —żołnierza, matki, lekarza, a przedmiotom używanym w zabawie nadaje różne znaczenia: kij jest strzelbą, sto- lek — koniem), a także zabawy ruchowe, w których dziecko nie tylko pogłębia swoją koordynację ruchową i orientację przestrzenną, ale i uczy się współżyć z innymi dziećmi. Są to pierwsze kontakty społeczne poza rodziną, które wyraźnie pogłębiają się, jeśli dziecko zostaje umieszczone w przedszkolu.