OKRESY ROZWOJOWE DZIECKA

Medycyna » OKRESY ROZWOJOWE DZIECKA

Rozwój fizyczny dziecka jest stale postępującym procesem, a pewne odrębności morfologiczne i fizjologiczne tego procesu zależą od wieku dziecka. Odrębności te stały się podstawą podziału rozwoju dziecka na różne okresy. W Polsce najbardziej rozpowszechniony jest podział na-