Osiągnięcia pediatrii polskiej w okresie 1919—1939

Medycyna » Osiągnięcia pediatrii polskiej w okresie 1919—1939

Osiągnięcia pediatrii polskiej w okresie 1919—1939 były imponujące. Dla przykładu kilka danych: liczba pediatrów w Polsce na 1. I. 1939 r. wynosiła około 300, łóżek pediatrycznych w klinikach i szpitalach pod koniec tego okresu było 2500, a liczba prac naukowych ogłoszona drukiem w okresie 1918—1939 wynosiła 2400, nie licząc pozycji podręcznikowych i monograficznych. Z podręczników zasługują na uwagę „Choroby dzieci", które ukazują się w druku w 1938 r. Stanowią one pierwszy oryginalny polski podręcznik pediatrii.

Wśród pediatrów wielu było wybitnych. Przed innymi mam tu na myśli: H. B r o k m a n a, W. B u j a k a, F. Grocra, H. H i r s z f e 1 d o w ą, K. Jonschera, K. Lewkowicza, M. Michałowicza, W. Mikułowskiego, S. Popowskiego, W. Szenajcha, J. Ze j land a. Wszyscy oni z wyjątkiem ostatniego przeżyli okres drugiej wojny światowej i związaną z nią okupację hitlerowską. Rola, jaką odegrali w historii pediatrii polskiej, będzie odtworzona we właściwym czasie przez historiografów okresu po drugiej wojnie światowej. W tym miejscu poświęcę kilka słów tylko prof. K. Lewkowiczowi i prof. F. Groerowi, których działalność na stanowiskach kierowników katedr przypada właściwie na okres do 1939 r.