Transport zmarłych na całym świecie z firmą www.OPUS.waw.pl. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.

Osmolalność

Medycyna » Osmolalność

Osmolalność jest to stężenie osmotyczne w przeliczeniu na 1 kg rozpuszczalnika. Osmolarność jest to stężenie osmotyczne w przeliczeniu na 1 1 roztworu. Równoważnik, czyli ekwiwalent (Eq) danego związku chemicznego, jest to suma ciężarów atomowych jego składników podzielona przez wartościowość.