Pierwsza katedra pediatryczna na ziemiach polskich

Medycyna » Pierwsza katedra pediatryczna na ziemiach polskich

Pierwsza katedra pediatryczna na ziemiach polskich została powołana do życia w Krakowie w 1864 r. Była to trzecia katedra pediatryczna w świecie (pierwsza we Florencji w 1802 r., druga w Wiedniu w 1850 r.). Objął ją docent Maciej Leon Jakubowski.

Jakubowski urodził się w r. 1837, zmarł w 1915. Dyplom doktora medycyny otrzymał w Krakowie w r. 1861, doktora chirurgii i magistra położnictwa w r. 1862. Habilitował się w r. 1863—1864. Rozpoczął wykłady na powołanej do życia katedrze pediatrii dnia 1. X. 1864 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1873 r. W 1874 r. powstaje 34-łóżkowa klinika dziecięca, która przechodzi w dwa lata później do nowo wybudowanego gmachu powstałego dzięki inicjatywie profesora Jakubowskiego.

Profesor Jakubowski zyskuje w ten sposób szerokie pole do działania. Propaguje w Polsce zdobycze ówczesnej wiedzy pediatrycznej. Miedzy innymi popularyzuje stosowanie surowicy przeciwbłoniczej i zabiegów tracheotomii i intubacji. Uczy pediatrii młodzież lekarską — Ksawery Lewkowicz będzie jego następcą, Jan Raczyński obejmuje z czasem kierownictwo katedry pediatrycznej Uniwersytetu Lwowskiego. W ten sposób prof. Jakubowski stał się założycielem pediatrycznej szkoły krakowskiej, z której później wyszli profesorowie: Bujak, Giza, Klepacki, Gębala. Zasługi prof. Jakubowskiego doceniono — Uniwersytet Jagielloński obdarza Go najwyższymi dostojeństwami, tak samo władze miejskie i społeczeństwo.