Pierwszy szpital dla dzieci

Medycyna » Pierwszy szpital dla dzieci

Pierwszy szpital dla dzieci powstał w Paryżu w 1802 r. Szpital ten w roku 1862 miał już 500 łóżek. Następne szpitale w Europie to: Petersburg w 1834 r., Wiedeń w 1837 r., Budapeszt w 1839 r., Praga w 1842—1845 r., Londvn w 1892 r. 

Na ziemiach polskich pierwszy szpital dziecięcy w postaci 13-łóżkowego oddziału przy klinice ginekologicznej szpitala Św. Łazarza powstał w Krakowie w 1833 r. Prawdziwy jednak szpital dla dzieci w Krakowie został otwarty dopiero w 1876 r. Drugi z kolei szpital, liczący 12 łóżek, powstał we Lwowie w 1845 r. W Warszawie pierwszy szpital dziecięcy powstał w 1869 r. W roku 1875 został przeniesiony do specjalnego budynku, w którym mieści się do dziś (przy ulicy Kopernika).