Płyn Darrowa

Medycyna » Płyn Darrowa

Płyn Darrowa — zawiera 122 mEq/l sodu, 104 mEq/l chloru, 52 mEq/l mleczanu i 35 mEq/l potasu (4 g NaCl, 2,7 g KG1 i 52 ml molarnego roztworu mleczanu sodowego w 1 1 wody). Ze względu na wysokie stężenie potasu i mleczanu, nadaje się do korekcji stanów niedoboru potasu i kwasicy. Płyn Darrowa znajduje zastosowanie w leczeniu kwasicy cukrzycowej i ciężkiej biegunki z hipokaliemią.

Ze względu na możliwość zatrucia potasem przy podawaniu płynu Darrowa obowiązują pewne środki ostrożności: wolno go podawać dopiero po nawodnieniu innymi płynami i przywróceniu prawidłowej diurezy