Płyn Ringera

Medycyna » Płyn Ringera

Płyn Ringera — jest to płyn izotoniczny z osoczem. W porównaniu z roztworem izotonicznym chlorku sodowego ma on skład bardziej zbliżony do płynu zewnątrzkomórkowego. Zawiera 146 mEq/l sodu, 4 mEq/l potasu, 5,4 mEq/l wapnia i 157 mEq/l chloru (8,5 g NaCl, 0,3 g KC1 i 0,3 g CaCl2 w 1 1 wody). Zastosowanie jego jest w zasadzie takie samo, jak izotonicznego roztworu chlorku sodowego. Płyn Ringera zawiera wprawdzie potas, ale w niskim stężeniu, takim samym jak w płynie zewnątrzkomórkowym i dlatego nie nadaje się do wyrównywania stanów niedoboru potasu.