Poradnia dziecięca lecznicza

Medycyna » Poradnia dziecięca lecznicza

Poradnia dziecięca lecznicza roztacza swoją opiekę nad dziećmi do lat 15, udzielając im pomocy leczniczej w chorobach ostrych i przewlekłych, w poradni lub w domu chorego. Dzieci ciężej chore są kierowane do szpitala, wymagające pomocy specjalistycznej do właściwych specjalistów.