Profesor Ksawery Lewkowicz

Medycyna » Profesor Ksawery Lewkowicz

Profesor Ksawery Lewkowicz urodził się w Krakowie w 1869 r., zmarł w 1958. Studia medyczne ukończył w Krakowie w 1895 r. Pediatrii uczył się pod kierunkiem prof. Jakubowskiego oraz w ośrodkach pediatryczno-naukowych Paryża i Wiednia. Habilitował się w 1905 r., a kierownictwo katedry pediatrycznej w Krakowie objął w 1907 r. i -— z przerwą wojenną — kierował nią do końca 1947 r.

Prof. Lewkowicz miał duży dorobek naukowy, ogółem około 100 prac. Z nich zasługują na wyróżnienie badania nad zimnicą, z których widać, że Lewkowicz był malariologiem niemal tej klasy co Grassi, oraz prace poświęcone patogenezie i leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Te ostatnie dały Lewkowiczowi duży rozgłos w świecie pediatrycznym. Działalność Jego przyczyniła się do skonsolidowania krakowskiej szkoły pediatrycznej.