Proporcje ciała dziecka

Medycyna » Proporcje ciała dziecka

Proporcje ciała dziecka ulegają zmianie wraz z wiekiem. Najbardziej charakterystyczne zmiany w proporcjach ciała dotyczą wzrostu kończyn w porównaniu ze wzrostem tułowia oraz wzrostu ciała w porównaniu z wysokością głowy. Przy porównywaniu dziecka z człowiekiem dorosłym zwraca uwagę duża głowa, krótka szyja, wąskie ramiona, długi tułów i krótkie kończyny oraz duże dłonie i stopy. U niemowlęcia wysokość głowy stanowi około 1/4, tułów 1/z, kończyny dolne 1U długości ciała. U dorosłego natomiast głowa stanowi 1/s, tułów 3/s, a kończyny dolne Vs długości ciała. Obwód głowy wzrasta w 1 roku życia 1 cm na miesiąc, w 2 roku 1 cm na 6 miesięcy, a następnie Va cm na rok. Na wzrost tułowia wpływa rozwój narządów wewnętrznych. Zmiany w proporcjach kończyn w stosunku do tułowia zależą od coraz lepszego rozwoju narządu ruchu (ryc. 14).