Przewód pokarmowy

Medycyna » Przewód pokarmowy

Powierzchnia-przewodu pokarmowego dziecka, szczególnie niemowlęcia jest duża w stosunku do masy ciała, lecz mała w stosunku do ilości przyjmowanych pokarmów. Dlatego w pierwszym roku życia konieczne jest częstsze karmienie w małych ilościach. Przełyk niemowlęcia jest względnie długi.

Żołądek w okresie niemowlęcym nie ma kształtu hakowatego, lecz workowaty, odwróconej retorty. Perystaltyka żołądka u niemowląt jest słaba. Opróżnienie żołądka z treści pokarmowej u niemowląt karmionych piersią następuje po 2,5 godz., żywionych sztucznie po 3,5 godzinach. Kwas solny jest wytwarzany, a ilość jego, jak i kwasota ogólna wzrastają z wiekiem.

Jelita u niemowląt są dłuższe w stosunku do długości ciała niż u dorosłego. U noworodka długość jelita jest równa 6-krotnej długości ciała, u dorosłego 4,5-krotnej. Pasaż treści pokarmowej przez jelita trwa od 8 do 9 godzin. Flora bakteryjna ulega zmianie wraz z wiekiem. U niemowląt karmionych wyłącznie piersią florę bakteryjną stanowi Lactobacillus bifidus. Po wprowadzeniu do odżywiania mleka krowiego i innych pokarmów flora bakteryjna przewodu pokarmowego jest mieszana i składa się z E. coli, gronkowców, enterokoków, Clostridium. Wątroba u noworodków stanowi 4 do 5°/o wagi ciała. W miarę wzrostu wielkość jej w stosunku do masy ciała zmniejsza się i po okresie dojrzewania waga wątroby wynosi 2,5 do 3°/o wagi ciała.