Przyśpieszenie tętna

Medycyna » Przyśpieszenie tętna

Przyśpieszenie tętna jest zjawiskiem częstym nawet w warunkach fizjologicznych (reakcje na ból, wysiłek fizyczny, zdenerwowanie). U dziecka chorego tętno przyśpiesza się wszędzie tam, gdzie procesy utleniania są upośledzone lub następuje wzrost przemiany materii. Wraz z przyśpieszeniem zazwyczaj zmniejsza się wypełnienie tętna. Zwolnienie tętna obserwuje się w stanach obniżonej przemiany materii (hipotermia, wyniszczenie), a najczęściej, gdy ciśnienie wewnątrz- czaszkowe ulegnie wzrostowi. W niektórych przypadkach tętno staje się niemiarowe (różna wysokość, różna częstotliwość). Na ogół tętno niemiarowe znamionuje stany patologiczne. Tylko niemiarowość oddechowa występuje u zupełnie zdrowego dziecka. Polega ona na przyśpieszeniu tętna na wysokości wdechu i zwolnieniu w czasie wydechu. Znaczne przyśpieszenie tętna, słaba wyczuwalność, niemiarowość wskazuje na ciężki stan chorego dziecka. Jak to już wspomniano, niewydolność narządu oddychania i narządu krążenia przebiega prawie zawsze z sinicą.