Reakcje ze strony zmysłów noworodka

Medycyna » Reakcje ze strony zmysłów noworodka

Reakcje ze strony zmysłów noworodka można obserwować już w pierwszych godzinach po urodzeniu, zwłaszcza w zakresie narządu dotyku, smaku i węchu. Dotyk jest dobrze rozwinięty, szczególnie w okolicy ust, oczu i podeszwowej części stóp. Wrażliwość na ciepło i zimno jest również dobrze wykształcona, na ból nieco mniejsza. Na bodźce smakowe dziecko reaguje już w pierwszym tygodniu życia