Receptory objętościowe

Medycyna » Receptory objętościowe

Receptory objętościowe są wrażliwe na zmiany objętości płynu zewnątrzkomórkowego, względnie osocza lub też na zmiany zależne od zmian objętości, jak. ciśnienie wewnątrznaczyniowe lub rozciągnięcie ściany naczyń. Hormonem odgrywającym zasadniczą rolę w regulacji objętości płynu zewnątrzkomórkowego na drodze wydalania sodu przez nerki jest aldosteron. Aldosteron wydzielany jest przez warstwę kłębkową kory nadnerczy. AGTH wpływa pobudzająco na wydzielanie aldosteronu, nie jest to jednak mechanizm jedyny i najpewniej nie zasadniczy mechanizm regulujący.

W przypadku hipowolemii zostają podrażnione receptory objętościowe znajdujące się w miejscu połączenia tętnicy tarczowej z tętnicą wspólną szyjną, co powoduje zwiększone wydzielanie aldosteronu i zwiększoną resorpcję sodu w kanalikach dystalnych nerek. Bodźce z receptorów objętościowych nie pobudzają bezpośrednio warstwy kłębkowej kory nadnercza. Najpewniej działają one za pośrednictwem mediatora wytwarzanego w podwzgórzu.

Bezpośrednio na wydzielanie aldosteronu wpływa układ renina — angiotensyna II. Zmniejszenie przepływu krwi przez tętnicę nerkową powoduje zwiększone wydzielanie reniny przez komórki aparatu przykłębkowego. Renina, działając na hipertensynogen powoduje powstanie z niego dekapeptydu — angiotehsyny I. Angiotensyna I po odszczepieniu 2 aminokwasów przechodzi w oktapeptyd — angiotensynę II, która poza swoim działaniem na ścianę naczyń krwionośnych pobudza bezpośrednio warstwę kłębkową kory nadnerczy do wydzielania aldosteronu.