Równowaga Donnana

Medycyna » Równowaga Donnana

Jak już wspomniano, ściana naczyń włosowatych jest praktycznie nieprzepuszczalna dla białek. Dlatego można przyjąć, że anion białczanowy znajduje się tylko po jednej stronie błony półprzepuszczalnej (ściany naczyniowej), tzn. tylko w sieci naczyniowej, nie ma go zaś po jej drugiej stronie — w płynie śródmiąższowym. Ponieważ suma kationów musi być po każdej stronie błony półprzepuszczalnej równa sumie anionów, płyn wewnątrznaczyniowy ma nieco mniejsze stężenie Cl- i nieco większe stężenie Na" niż płyn zewnątrznaczyniowy.