RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

Medycyna » RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

Kwas jest to cząsteczka lub jon, które w pewnych warunkach mogą być donatorem jonu wodorowego (protonu). Tak więc H2S04, H3P04, CH3COOH, H2C03 to kwasy. Zasada jest to cząsteczka lub jon będące akceptorem jonu wodorowego (protonu). Zasadami są wiec NH3, OH i aniony soli słabych kwasów, jak HCO-f.  Kationy (Na+, K~, Ca2_!"), dawniej nazywane zasadami, nie są ani ¡kwasami, ani zasadami, gdyż nie mogą ani przyłączyć, ani oddać protonu. Podobnie silnie zdysocjowane aniony, jak np. Cl", nie są kwasami.