Roztwór fizjologiczny chlorku sodowego

Medycyna » Roztwór fizjologiczny chlorku sodowego

Roztwór fizjologiczny chlorku sodowego podaje się z wyżej wymienionych względów jednocześnie z jednakową ilością 5% lub 10% roztworu glukozy. Podanie samego tylko izotonicznego roztworu chlorku sodowego powoduje wydalanie przez nerki wody „obowiązkowej", koniecznej do wydalania ładunku osmotycznego z moczem. Może to doprowadzić do hipertonii płynu zewnątrz- komórkowego i odwodnienia komórek. W stanie ciężkiej kwasicy lepiej jest część płynów (około 30°/o) zawierających elektrolity zastąpić przez V« molarny roztwór mleczanu sodowego.